top of page

Zijn de stenen vatbaar voor groenvorming?

Groenvorming of algenvorming ontstaat pas als de stenen door en door nat zijn en de kans niet krijgen om uit te drogen. Dit kan veroorzaakt worden door een onderliggende constructiefout waarbij regenwater systematisch afdruipt op dezelfde stenen, waardoor de stenen de kans niet krijgen om uit te drogen. Aangezien de Lowie Bricks echter een hoge mate van vochttransport bevatten (hoger dan bij keramische gevelstenen) drogen de stenen sneller uit en is de kans ook kleiner dat de stenen door en door nat zullen zijn en er groenvorming zal ontstaan.

Als er toch groenvorming zou ontstaan is dit, net zoals bij keramische gevelstenen, steeds van tijdelijke aard en verdwijnt de groenvorming na het uitdrogen van de stenen.

bottom of page