top of page

Wat maakt een CO2-reductie van 80% ten opzichte van keramische gevelstenen mogelijk?

De CO2-reductie van 80% wordt veroorzaakt door 2 factoren:

  • Enerzijds hebben we met het Vibropress- en mengproces geen energie-intensieve hogetemperatuurovens meer nodig. De stenen worden dus niet gebakken, maar geperst en samengehouden d.m.v. een binder. Het bakken van klei (calcineren) veroorzaakt een chemische reactie die grote hoeveelheden CO2 uitstoot. Aangezien wij hier niet met klei werken, is de CO2-uitstoot van de Lowie Bricks tijdens het productieproces slechts een fractie van de CO2 uitstoot bij het produceren van  kleibakstenen.
     

  • Anderzijds is er het versneld proces van carbonatatie. Dit is een natuurlijk bindingsproces waarbij zwakke hydroxiden gaan binden met CO2. De snelheid van dit proces is afhankelijk van de CO2 toegang tot de steenmassa. Doordat er een hoog luchtgehalte aanwezig is in de Lowie Bricks (bv. veel hoger dan bij beton) is er ook een hoog CO2 absorptiepotentieel. Hierdoor is er een uitzonderlijk snel carbonatatieproces dat resulteert in een captatie van 58% van de CO2, die aanvankelijk uitgestoot werd tijdens de productie van de basismaterialen, tijdens de levensduur van de steen (periode van 30 jaar).
     

Deze factoren resulteren in een totale uitstoot (over de gehele levenscyclus van de steen) van 8,47 kgCO2/m². Bij kleibakstenen is dit 42 kgCO2/m².

bottom of page