top of page

Wat is het verschil tussen een Lowie Brick en een keramische gevelsteen?

De Lowie Brick is een hybride steen die zich positioneert tussen keramiek en beton. De steen heeft de esthetische looks van een kleibaksteen, maar heeft een andere samenstelling en een ander productieproces. De Lowie Bricks bestaan uit natuurlijke mineralen (fijne, uitgewassen zanden) die een meng-, pers en trilproces ondergaan en samengehouden worden met een binder. De stenen worden dus, in tegenstelling tot keramische gevelstenen, niet gebakken. Dit specifieke productieproces zorgt, samen met het versneld proces van carbonatie, voor een CO²-reductie van 80% t.o.v. keramische gevelstenen.

bottom of page