top of page

Wat is het verschil tussen een Lowie Brick en een betonsteen?

De Lowie Brick is een hybride steen die zich positioneert tussen keramiek en beton. De steen heeft de esthetische looks van een kleibaksteen, maar heeft een gelijkaardige samenstelling als een betonsteen.

De Lowie Bricks zijn echter geen betonstenen omwille van de volgende redenen:

  • De granulaten van de Lowie Bricks zijn monotoon en kleiner dan die van een betonsteen.

  • De Lowie Bricks hebben een fijnere en meer monotone structuur.

  • Er is een hogere mate van vochttransport in de Lowie Bricks.

  • De Lowie Brick voldoet op vlak van vorstbestendigheid en wateropname aan de baksteennorm, niet aan de betonsteennorm.

  • Esthetisch lijkt de Lowie Brick meer op een kleibaksteen dan op een betonsteen.

bottom of page